Updated Gdańsk Bible (UBG)

Version » Updated Gdańsk Bible
Publisher Gate of Hope Foundation
Testaments NT

Go to: Version Information | Copyright Information| Bible-Book List

Version Information

No version information available.

Copyright Information

© 2013 Gate of Hope Foundation

The publisher authorizes all copying and distribution of this work both in part and in its entirety, under the condition that it is done completely free of charge and that the content remains completely unchanged. Distribution for commercial purposes requires written permission from the Foundation.

Gate of Hope Foundation
ul. Armii Ludowej 71b lok. 26
87-100 Toruń, Poland
www.wrotanadziei.org

© 2013 Fundacja Wrota Nadziei

Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Powielanie do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Fundacja Wrota Nadziei
ul. Armii Ludowej 71b lok. 26
87-100 Toruń, Polska
www.wrotanadziei.org

Bible-Book List