Библия, ревизирано издание

Version » Библия, ревизирано издание
Publisher Bulgarian Bible Society
Testaments OT/NT

Go to: Version Information | Copyright Information| Bible-Book List

Version Information

Ревизирана (осъвременена като правопис, език и изказ) версия на българската Библия – съдържаща единствено каноничните книги – отпечатана още през 1871 г. в Истанбул (Цариград), с помощта на Британското и чуждестранно библейско дружество и благодарение на усилията на български учени и американски мисионери. Претърпяла няколко ревизии, като последната мащабна е от 2000 г., а последните нанесени правописни корекции са от 2015 г.

Стилистичната редакция на текста е извършена от известния български поет П. К. Славейков. Тази Библия е изиграла основна роля в установяването на книжовен български език. Последното издание също следва най-новите тенденции и правила на книжовния български език.

Bulgarian Protestant Revised Bible (BPB) – a revised version of the Bulgarian Bible, printed for first time in 1871 in Istanbul with the support of the British and Foreign Bible Society and the efforts of Bulgarian scholars and American missionaries. Being the very first translation of the Bible in modern Bulgarian language, this Bible played a significant role in shaping and establishing a unified official Bulgarian language at the end of 19th century. It was revised several times, the last major revision was in 2000 and the most recent spelling corrections were edited in 2015. Holds the canonical books alone.

Copyright Information

Библия, ревизирано издание (Bulgarian Revised Protestant Bible) Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Bible-Book List